Detec Kötteknik arbetar med systemlösningar och maskiner, samt service och reservdelar till köttindustrin, inom segmenten slakt, styckning, chark och hygienteknik. Kontor, lager och verkstad finns i Vellinge strax utanför Malmö.

Vi arbetar tillsammans med många av de världsledande tillverkarna av maskiner och utrustning för köttindustrin. Detta ger oss möjligheten att tillföra innovativa och rationella lösningar av hög kvalitet, vilket skapar förutsättningar för en effektiv och rationell produktion hos våra kunder.

Detec’s verksamhet är i grunden fokuserad på industriella produktionssystem för köttindustrin. Detta innebär att vi arbetar i projektform tillsammans med våra kunder och maskintillverkare för att i varje enskilt fall komma fram till passande och optimala lösningar. Vår roll i projekten är att bidraga med en bred produktportfölj i kombination med en djup kompetens, som borgar för trygghet och konkurrenskraft.

Vi har alltid arbetat engagerat tillsammans med maskinleverantörer och kunder vilket har gett oss ett unikt kunnande om behoven och förutsättningarna inom köttindustrin. Vi försöker att i varje enskilt fall ta tillvara på de erfarenheter som byggts upp inom företaget och skapa lösningar som stärker deras konkurrenskraft.

Idag är Detec den ledande partnern för aktörerna inom slakt, stycknings och hygienområdena i nordisk köttindustri. Vi har ett mycket gott rykte att leva upp till, vilket skapar en ödmjukhet i relationen till såväl kunder som leverantörer.
 
 
 

Roger Nilsson

Försäljning
Mob.:+46 (0)70 514 23 99
Direkt: 040-6307871
roger@detec.se

Elinor Gislander
Försäljning, administration
Mobil: +46 (0)70 514 23 98
Direkt: 040-6307874
elinor@detec.se   

Anders Sjölin

Servicechef, installation
Mob.: +46 (0)70 314 23 93
Direkt: 040-6307872
anders@detec.se

Martin Nilsson Lindberg              

Försäljning, installation                   
Mob.: +46 (0)70 895 02 27
Direkt: 040-6307875
martin@detec.se

  Copyright 2006 © DETEC Kötteknik AB • Terminalgatan 26 • S-235 39 Vellinge
Telefon: +46 (0) 40 400061 • E-mail: info@detec.se